PRIDRUŽI SE TIMU S OSMJEHOM!

Potpisom ovog Prijavnog upitnika (u daljnjem tekstu: Upitnik) dajem izričitu suglasnost DF Animaciji doo (odnosno članicama Grupe Samarcanda) da mogu poduzimati sve radnje vezane uz obradu i razmjenu svih osobnih podataka navedenih u ovom Upitniku, uključujuči i podatak o matičnom broju građana, a što obuhvaća pravo DF Animacije doo na prikupljanje, spremanje, snimanje, organiziranje, uvid, korištenje i prijenos osobnih podataka u svrhu obavljanja redovnih poslova,a vezano uz ovaj odnos. Potvrđujem da sam upoznat/a s namjerom korištenja osobnih podataka u svrhu obrade i o pravu da se takvoj obradi usprotivim, a ovom izjavom izričito dajem suglasnost na takvu obradu. Svojim potpisom potvrđujem da su svi navedeni podaci istiniti i točni.
Ovime potvrđujem da su svi navedeni podaci istiniti i točni
DF Animacija D.o.o.
Grupa Samarcanda

HR - I. Marinkovica 2, Rijeka
Tel. +385 (0)51 493 500
Fax. +385 (0)51 493 504